Published July 13, 2017

Open Eyes

2017 - 2018

Published January 3, 2017

De straat op in Zuid-Amerika

Tekst en beeld door: Nadine Maarhuis

Published December 21, 2016

Het Brede Netwerk

Dit is jóúw opstap naar de journalistiek. En dé weg naar meer diversiteit in de media.

Published November 12, 2016

De Spaghetticode

Sander Rietveld en André Nelis - Zembla

Published November 12, 2016

Falende ICT bij de overheid

Derek Stokmans

Cornelli Krind student Verspers Open Eyes
Published November 7, 2016

Het Toezichtsprookje

Femke Awater, Pamela Kalkman, Emy Koopman & Tim Staal - Investico/De Groene Amsterdammer

Published November 7, 2016

NRC euthanasieonderzoek

Enzo Steenbergen - NRC Handelsblad

Published November 7, 2016

Lek Suwinet

Astrid Cornelisse en Hansje van de Beek - Argos Radio

Published November 7, 2016

Waarom Srebrenica moest vallen

Huub Jaspers & Bart Nijpels - Argos

Published November 7, 2016

Mol onderwereld bij Nationale Recherche

Marcel Haenen NRC Handelsblad

Cornelli Krind - student Verspers Open Eyes
Published November 4, 2016

Grote David tegen Kleine Goliath

Frank Mulder, Eva Schram en Adriana Homolova - De Groene Amsterdammer/One World

Door Tanja de Vette - student VersPers Open Eyes
Published November 4, 2016

Operatie Leunstoel: hoe een klein Nederlands bedrijf de CIA hielp om de Russen af te luisteren

Maurits Martijn & Cees Wiebes - De Correspondent

Published October 27, 2016

Wie gaf het bevel? De val van Srebrenica, een reconstructie

Robert Dulmers & Casper Thomas - De Groene Amsterdammer

Published October 26, 2016

Ziekenhuiscalamiteiten

Ton van der Ham & Norbert Reintjens - Zembla

In de documentaire-serie Ziekenhuiscalamiteiten van Zembla vliegen de schokkende onthullingen je om de oren. De angst- en prestatiecultuur in verschillende academische ziekenhuizen brengen de patiëntveiligheid ernstig in het geding. Fatale incidenten doen zich voor en ernstige calamiteiten belanden in de doofpot. Hoe zijn onderzoeksjournalisten Ton van der Ham en Norbert Reintjens deze problemen op het spoor gekomen?